Välkommen till Adler Advantage AB!

Adler Advantage AB åtar sig uppdrag inom redovisning och företagsekonomi. Vi är det mindre och medelstora företagets ekonomiavdelning som erbjuder hjälp med bland annat:

löpande bokföring och redovisning
skatter och moms
kund- och leverantörsreskontra
ekonomikonsult
bokslut och deklarationer
lönehantering
bolagsregistrering
aktiebolag och ekonomiska föreningar

Vi erbjuder även undervisning i det engelska språket med lärare som har engelska som modersmål och är svensktalande. Vår lärare har långvarig erfarenhet av utbildning av personal i olika befattningar, från produktion och tjänstemän till ledningsgruppen och ägare eller VD.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!