Ekonomisk rådgivning

Adler Advantage AB är din ekonomikonsult som hjälper dig rätt från början inom administration och redovisning! Vi erbjuder bl.a.:

bollplanks- och konsultverksamhet
handledning i administrativa rutiner, ekonomisk styrning, budget och bokföring
löpande redovisning, bokslut, moms- och uppbördsredovisning
bolagsregistrering, ansökningar m.m.

Unna dig en bra start som företagare! Att vara företagare idag är inte alltid en dans på rosor. För många känns det som om företagsekonomi och administration tar för mycket tid och kraft från själva jobbet. Det behöver inte vara så! Våra uppdragsgivare har insett det och ägnar mer tid åt att göra det som de är bra på och mindre tid åt att göra det som vi är bra på.

Rådgivning, service & utbildning
Vi på Adler Advantage AB vill hjälpa dig som från början inte har så stora kunskaper om hur man driver ett eget företag. Tillsammans går vi igenom ditt behov av stöd så att du kan växa med ditt företag. Med konkreta råd och aktivt stöd från oss ökar du dina kunskaper. Vi kan också ge dig utbildning t.ex. i grundläggande bokföring så att du kan klara dig mer på egen hand.

Sköter du den löpande bokföringen själv?
Adler Advantage AB hjälper dig om du kör fast eller behöver hjälp med vissa delar, till exempel:

fakturering, bevakning av betalningar samt kravhantering
leverantörsfakturor och betalning av dessa
löneadministration
bokföringsstöd
bokslut/deklaration

Behöver du hjälp med datoriseringen?
Har du en egen dator kan vi hjälpa dig att få din ekonomiadministration att fungera med denna. Vi har erfarenhet av flera av de vanligaste programmen.