Redovisning

Redovisningsverksamheten förestås av Max Adler som är civilekonom och har över 30 års erfarenhet från affärslivet i Sverige och internationellt. Några av våra kunder har sin etablering utomlands och anlitar oss för det löpande redovisnings- och företagsadministrativa arbetet i Sverige. Ett par av våra kunder har internationella engagemang där vi är engagerade på olika vis.

Samarbetsmodeller
Antingen utgör vi våra kunders ekonomiavdelning eller så kompletterar vi våra kunders egna resurser inom området med kompetent och serviceinriktat stöd inom företagsekonomiska frågor och arbetsuppgifter.

Uppdrag
Våra vanligaste uppdrag är helkundsuppdrag där vi självständigt hanterar alla förekommande uppgifter inom en traditionell ekonomiavdelning och därtill erbjuder nödvändig kompetens vid bokslut, inventeringar, personaladministrativa frågor, lönehantering och administrativa lösningar. Vi utgör en del av uppdragsgivarens administration men arbetar i egna lokaler, med egen personal, egna datorer osv.

Vi erhåller material och lämnar rapporter och sammanställningar med de intervall och i de format som lämpar sig för kunden i fråga. Vi har ett brett erfarenhetsregister och djupt rotad känsla för engagemang och service. Det gör oss till uppskattade samarbetsparter för våra uppdragsgivare.

Konsultuppdrag & stöd för ny personal
Vid behov åtar vi oss specifika konsultuppdrag inom området redovisning/administration. Vi erbjuder också utbildning inom ekonomi/data/redovisning och vi har med stor framgång fungerat som bollplank och stöd när ny personal har tränats in och så småningom kunnat stå på egna ben.

Vi har då borgat för att redovisning och administration uppfyller ställda förväntningar under övergångsperioder och vi har steg för steg backat ut ur uppdraget under överinseende av att kundens egen medarbetare kan överta drift och ansvar för redovisningen.

Komplett lösning
Vi ägnar oss åt hela kedjan inom redovisningstjänster, allt från kassabok till färdiga bokslut och årsredovisningar, i första hand för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Vi hanterar även löner och mindre personaladministrativa uppdrag.

Kontakt
Våra arbetstider är huvudsakligen 09–17 vardagar, men vi finns alltid tillgängliga på telefon när våra kunder behöver nå oss.