Språkundervisning i engelska

Språk är förutsättningen för umgänge och affärer över gränserna i många branscher. Språkkunskaper och kunskaper i kultur och kommunikation ger ett kraftfullt stöd och trygghet i yrkesrollen hos Dina engagerade medarbetare likväl som brister i dessa sammanhang förstör ett i övrigt bra koncept.

Jag som leder språkutbildningen heter Jessica Adler och har engelska som modersmål. Jag har drygt 15 års erfarenhet av engelsk språkundervisning i Sverige inom det privata näringslivet och myndigheter. Jag arbetar med olika yrkeskategorier på alla nivåer i en organisation, både grupper och enskilda individer. Jag har erfarenhet bl.a. från hotell- och servicenäring, tillverkningsindustri, projektverksamhet, myndigheter m.fl.kunduppdrag och jag har haft kurser för receptionister, säljare, ekonomer, ledningspersonal m.fl. yrkeskategorier i olika utformningar. Kursens syfte har varit att träna och förbättra kunskaperna både i tal och skrift, eller att ge information om kulturella olikheter som underlättar framgångsrik kommunikation.

Skräddarsydda utbildningspaket
Adler Advantage AB utformar tillsammans med dig som uppdragsgivare unika utbildningspaket där deltagarnas bakgrund, kunskapsnivå och behov styr detaljutformningen. Vi väljer från ett rikt material med stimulerande och pedagogiska uppgifter som är anpassade till kursens syfte. Undervisning sker normalt i mindre grupper av personer med liknande behov och kunskapsnivå, eller vid behov även som individuell träning. Som regel sker undervisningen i Era lokaler på tider som anpassats till deltagarnas arbetsuppgifter och scheman. Undervisningsgrupperna träffas regelbundet för det antal möten som överenskommits efter den inledande testen/utvärderingen.

Antingen har man en serie möten t.ex. i en kurs över 10-20 möten med minst 1,5-2 timmars lektioner inkl. paus. Eller så lägger man upp en till två kursdagar i seminarie- eller gruppövningsformat runt något eller några tema som är aktuella för kunden. Det kan vara konversation eller skriftlig framställning, eller mer specifika projekt, typ offerter eller användarmanualer etc.

Lokaler
Undervisningen bedrivs som regel hos kundföretaget som vi då besöker för lektionerna. Det är antingen i deras egna lokaler eller lokaler i närheten som man hyr eller på annat sätt kan disponera. Vi har även möjlighet att medverka till lösning av lokalfrågan.

Textgranskning & översättning
Vi har också assisterat med textgranskning eller utformning och rättning av kortare texter, reklambroschyrer och meddelanden till bl.a. hotellgäster så att de har utformats utan de alltför vanliga ”tryckfelen”. Inför presentationer har vi kunnat bistå med individuell träning och stöd för att öka självförtroende och genomslagskraft. Genom kopplingen till ekonomiverksamheten i vårt bolag kan vi även ta oss an ekonomiska framställningar, årsredovisningar och kommersiella texter m.m.

Våra uppdragsgivare
I allt väsentligt är det företag som är våra uppdragsgivare. Olika personalgrupper, eller individer behöver träning i engelska språket och i vad som är en stimulerande och mer lättsam del i utbildningen, cultural english. Det innebär att man tittar på vad som är typiskt brittiskt eller amerikanskt i beteende eller inställningar som gör att man lättare kan kommunicera med sina kolleger eller motparter. Det kan röra klädsel, ordval, kommunikationsform m.m.

Kundanpassade paket till attraktiva priser
Vi utformar individuella lösningar och prissätter därför kurser eller andra arrangemang individuellt. Vårt företag har F-skattsedel och moms tillkommer på alla våra offererade priser.

Kontakt
Kontakt med oss i frågor runt engelska får man genom Jessica Adler på telefon/fax/e-post. Välkommen att höra av dig!